Vi har nu lagt till en ny kategori under aktuellt här på hemsidan ”Fiber i Frösakull”. Tanken är att löpande information om vad som händer i
frågan om indragning av fiber, kommer att finnas här på föreningens hemsida www.frosakullsby.se och på Facebook
Vi har en spännande tid att se fram emot.

Styrelsen för Frösakulls by ekonomisk förening
har tagit fram ett informationsbrev om indragning av fiber i Frösakulls by.
Detta brev kommer att skickas ut med post till samtliga
medlemmar i föreningen. I bilagan finns ett antal villkor som stugägaren måste beakta. Du kan läsa brevet i sin helhet här ..