Tänk på att om du ändrar din adress så måste du meddela föreningen. Detta gör du enklast direkt här på vår hemsida under länken ”Ekonomiska/Adressändring”.