För de stugor det berör, informerar vi om att avstängning av vattnet kommer att
ske under V42.