Den årliga städdagen i Frösakull avlöpte med önskvärd framgång. Trots att vädret ett tag hotade med att försöka ta kommandot över dagen lyckades vi med bedriften att hinna klart med bestyren innan ovädret gjorde sin entré i vår idyll.

43 stugor var representerade denna dag. Förutom all krattning och upprensning av gemensamma områden fick också byggnaderna en uppfräschning. Dansbanans golv polerades och kommer inför midsommarhelgen att stå redo för dansanta frösakullare.

Nedan några bilder på flitiga medlemmar i färd med att storstäda området införa årets välkomnande av sommaren.