För de stugor som berörs, informerar vi om att påsättning av vattnet kommer att
ske den 6 april.

OBS! Tänk på att stugans huvudkran ska vara stängd
före öppningen.