Förslagslåda

Det finns en förslagslåda placerad vid anslagstavlan bredvid containern. Där kan du lämna förslag om förändringar/förbättringar rörande verksamheten i våra föreningar.