Vi använder den stora containern bakom boden för bingopromenaden för hantering av hushållsavfall. Bakom kiosken finns också en återvinningscentral som ger oss möjligheten att sortera glas, plast, metall m.m. Det är bra om vi kan sortera så mycket som möjligt för att hålla ner våra kostnader för containertömning. Vi gör dessutom en insats för miljön.