Om du vill använda de
gemensamma duscharna som finns vid lekplatsen går det bra att köpa polletter som krävs för att få varmvatten. Polletterna köps kontant
och kostar 10 kr/styck. De stugor som tillhandahåller dessa finns
listade nedan. Du kan också köpa en egen nyckel till duscharna till
en kostnad av 100 kr.

Om du behöver låna trappstegar eller skottkärror finns detta i förrådet.

Tvättstugenyckel finns att
låna och du får nyttja tvättstugan i tre timmar. Kostnaden är 40
kr och erläggs kontant vid lånet av nyckel.

Nedanstående stugor tillhandahåller
polletter och tvättstugenyckel:

Kristina Carlsson stuga nr.
1

Bo Svensson stuga nr. 24

Birgit Johnsson stuga nr.
102

Mikael Wikman nr. 43

Barbro Henningsson stuga nr.
140