Nyinvigning av fortbollsplanen

Om allt faller väl ut kommer en nyinvigning av vår fotbollsplan att ske kring midsommar. Gräsytan har jämnats till och nytt gräs har såtts. Nya fotbollsmål har köpts in och kommer att monteras. Målen är avsedda för 5-mannaspel. Välkomna!

//Styrelsen FFF

Denna hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du cookies.  Vår cookiepolicity