TILL STUGÄGARE I FRÖSAKULLS FRITIDSFÖRENING

Styrelsen i
Frösakulls Fritidsförening har under 2018 gjort en noggrann översyn av
häckar i stugområdet (höjd och bredd). Vi vill tacka för det goda
gensvar vi fått och för alla de åtgärder som genomförts på ett bra sätt.

Vi kommer under 2019 att fortsätta vårt arbete och vid behov kontakta stugägare när vi bedömer att åtgärder måste genomföras.

Läs hela utskicket här …