Så var det då dags att stänga av vattnet för denna säsongen. För de stugor det berör, informerar vi om att avstängning kommer att
ske onsdagen den 24 oktober.