Häckarnas höjd – maximalt 180 cm

Det har blivit dags för den översyn av höjden på häckar för stugorna i fritidsbyn som vi tidigare informerat om. Den 15/5 kommer denna översyn att göras.

Ordningsreglerna reglerar att höjden på häckar inte får överstiga 180 cm, dvs det innebär att de efter klippning bör vara lägre för att tillåta tillväxt. Häckars bredd får inte inverka på framkomlighet, varken på vägar eller gångstigar.

Det finns f n ett antal stugor med häckar som avviker från detta i högre eller mindre grad. Allt handlar om trivsel, tillgänglighet och säkerhet för alla och envar som vistas i vårt härliga stugområde.

Styrelsens tidplan för ser ut på följande sätt;

– Hösten 2017, utskick av denna information

– Mars 2018, påminnelse i samband med utskick av årsavgifter

– April/maj 2018, inventering i stugområdet vilka behov som återstår

– Maj 2018, utskick till aktuella stugägare med uppmaning till åtgärd

– Juni 2018, styrelsen uppdrar åt entreprenör att på stugägares bekostnad utföra klippning.

Styrelsen vill vara ute i god tid eftersom vissa häckar ska höstklippas. Vi är också medvetna om att vissa stugägare har lång resväg, men utgår då från att man ser till att anlita någon för de behov som föreligger.

//Styrelsen för FFF

Lämna ett svar

Denna hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du cookies.