En
hjärtstartare är nu uppsatt i skottkärreboden med info på anslagstavlor
och på utsidan av boden. Vi återkommer med utbildningsdagar för
medlemmar under sommaren samt mer info vid årsmötet.

Vi hoppas att detta ska bidra till trygghet och säkerhet i området. Investeringen beslutades på senaste styrelsemötet.