Härmed kallas medlemmarna i Frösakulls Fritidsförening till
ÅRSMÖTE 2017 Lördag den 15 juli 2017 kl. 10.00