Boka redan nu in lördagen den
16 april för årets städdag i Frösakull. Vi samlas som vanligt vid klubbstugan
kl. 9.00 för att fördela dagens arbetsuppgifter. Sedvanlig förmiddagsfika och
vi avslutar sedan med ärtsoppa.

Väl mött!