Föreningsstämma – Söndagen den 20 mars
Medlemmarna i Frösakulls by ek. förening
håller ordinarie föreningsstämma söndagen den 20 mars kl. 14.00 på Tylebäck Hotell och
Konferens, Kungsvägen 1, Frösakull. Efter årsstämman bjuder föreningen på kaffe
med dopp. Styrelsen hoppas på ett stort deltagarantal.