En vattenläcka på huvudstammen har upptäckts och man har därför blivit tvungen att stänga av vattnet på del av området.

De som berörs är stugorna:
102, 104, 105, 109, 110, 114, 115, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 160 och 162.

Läckan kommer att åtgärdas under vecka 13.

Styrelsen