Nu finns protokollet från årsstämman samt information till medlemmarna efter styrelsemöte 2013-03-24 att läsa under ”EKONOMISKA”.