Information från styrelsemöte

Parkeringsfrågan.
Representanter från FFF och Ek. föreningen har besökt Halmstad kommun för att diskutera
våra parkeringsproblem. Kommunen klargjorde att fotbollsplanen inte får användas till
parkering. På vår fråga om vi kan köpa fotbollsplanen blev svaret nej. Däremot är det fullt
klart att vi får använda Friggs gränd som infart till vårt område och de klagande på Friggs
gränd har informerats om detta av kommunen.

Arrendekontrakten för Kuben.
Det beslutades att vår jurist skall säga upp arrendekontrakten för villkorsändring.

Hemsidan.
Rainer Jauernig efterlyser mer material till hemsidan.

Övriga frågor.
Det meddelades att en felaktigt placerad friggebod på Erik Staels by:s område skall flyttas.

Protokollet finns i sin helhet att läsa under Ekonomiskas sida
eller i pdf-format Läs hela protokollet …


Kommentarer

Lämna ett svar

Denna hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du cookies.  Vår cookiepolicity