De som hämtar vårt hushållsavfall har påpekat att de tycker det
är för riskabelt att köra in med lastbil på området och vill ha containern
flyttad. Arbetet med att bereda ny plats är påbörjad och kommer att blir intill
huvudparkeringen bakom lotteriboden. Detta beräknas vara klart inom någon vecka.