Ett skyddsräcke har blivit uppsatt utmed vägen vid fördämningen. Nu känns det lite säkrare att cykla förbi dammen tycker flickorna.