För de stugor det berör, stänger vi nu av vattnet i Fritidsbyn den 18 oktober.

Observera att avstängning utanför egen tomt, endast får göras av representant från kommunen och ej av stugägaren själv, som vid eventuella skador då kommer att bli ersättningsskyldig.