Det har visat sig att det nu är plusgrader hela dygnet smiley, så för de stugor som berörs, informerar vi om att påsättning av vattnet kommer att
ske måndagen den 9 april.

OBS! Tänk på att stugans huvudkran ska vara stängd
före öppningen.