Fiber i Frösakulls by

Vi vill informera er stugägare som ännu INTE blivit kontaktade av Cable
Quick inför fiberindragningen, om att ni själva kan höra av er på telefon
040-631 01 00 för bokning av projektmöte.