För de stugor det berör, informerar vi om att avstängning av vattnet kommer att
ske onsdagen den 26 oktober.