ÅRSMÖTE 2013 lördagen den 20 juli kl. 11.00 – Frösakulls Fritidsby
dansbanan. Ta med egna stolar – förtäring och utlottning bland närvarande
stugägare.

Dagordningen här