Från styrelsemötet den 13 april

> Årsavgiften för 2014
> Av- och påstängning av vattnet
> För hög hastighet inom området
> Nya redskap till lekplatsen

Detta och mycket mer finns att läsa under ”FRITIDSBYN – Protokoll”