Information till medlemmarna efter styrelsemöte 2013-02-06

Årsstämman 2013
Beslutades att årsstämman 2013 hålles söndagen den 24 mars kl 1400 på Tylebäcks kursgård.

Läs mer här på hemsidan ….