Så var det då återigen dags för midsommarfirande i Frösakull. Alla som varit med några år vet hur trevligt det brukar vara. Så ska det bli även i år, för vår festkommite’ har arbetat för högtryck och lämnar oss detta program.