Det är många som har frågat efter en hemsida med information om föreningen, aktiviteter, möjligheter till adressändringar, kunna komma i kontakt med personer i olika ärenden etc.

Se detta som en början till en hemsida där alla kan vara med och påverka innehållet.

Webmaster