Blog Image

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULLS BY

-

Markägare till detta område är Frösakulls By Ekonomisk Förening. Inom området finns föreningen Eriks Staels stugby med sina villor och Frösakulls Fritidsförening (FFF) med sina stugor.

AKTUELLT

Årsmöte 2020, Frösakulls By, Ekonomiska förening

Ekonomiska, Uncategorised Posted on 2020-06-14 08:52

Ny Kallelse till Frösakulls By, ekonomisk förenings årsstämma för verksamhetsåret 2019, måndagen den 29 juni kl 18.30 vid dansbanan i Frösakulls Fritidsförening.

Med anledning av Corona pandemin och de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten kommer vår årsstämma 2020 att genomföras i en förenklad form för att uppfylla lagens krav om att årsstämman måste hållas senast 6 månader året efter verksamhetsårets slut, dvs före den 30 juni 2020 för vår del.

Dagordningen jämte verksamhetsberättelse samt årsredovisnings-handlingar bifogades i vår tidigare utsända kallelse den 5 mars 2020. (Medtag handlingarna). Endast de i dagordningen upptagna punkterna kommer att behandlas. Den sedvanliga presentationen och informationen kring verksamheten kommer i allt väsentligt att begränsas till det som
framgår av den tidigare utsända kallelsen. Stadgeenliga beslut och val kommer att äga rum.

Årsredovisningshandlingarna jämte valberedningens förslag kommer att finnas på vår hemsida frosakullsby.se i god tid före stämman.
Några motioner har inte inkommit till årets stämma.

För att minska risken för smittspridning ber vi våra medlemmar att överväga att delta på stämman genom ombud. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och förenings-stämmor medger att ett ombud får företräda fler än en medlem och att ombud kan vara annan än medlem. (fullmaktsformulär bifogas denna kallelse).

Vi uppmanar alla att anmäla huruvida Ni avser att närvara fysiskt eller genom ombud. Anmälan kan göras via vår hemsida eller med med brev till vår ordförande Anders Lillieberg, Unnaryds Hälghult 102, 314 52 Unnaryd.
Förtäring kommer ej att serveras vid årets förenklade stämma.
På grund av den rådande situationen kan endast 1 representant/stuga närvara vid mötet.

Anmälan till årsmötet den 29-Juni

Kallelse måndagen den 29 juni kl. 18.30

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Valberedninig 2020

Om läget så medger, kommer styrelsen att kalla till en extra stämma senare under året.

Frösakull den 10 juni 2020
Frösakulls By, ekonomisk förening
Styrelsen

Anita Petersson, sekreterare
Enligt uppdragAdressändring

Ekonomiska Posted on 2017-12-07 20:49

Tänk på att om du ändrar din adress så måste du meddela föreningen. Detta gör du enklast direkt här på vår hemsida under länken ”Ekonomiska/Adressändring”.Nedsågat och planterat

Ekonomiska Posted on 2017-02-04 19:29

Skogskommittén har låtit ta ned ett antal stora björkar i gränsen mot
fotbollsplanen,
för att de inte skulle kunna ramla på någon stuga.
Återplantering kommer att ske.

Skogskommittén har också sett till att nya träd och buskar har planterats inom
området.

Ekonomiska föreningenFöreningsstämma

Ekonomiska Posted on 2016-03-16 12:45

Föreningsstämma – Söndagen den 20 mars
Medlemmarna i Frösakulls by ek. förening
håller ordinarie föreningsstämma söndagen den 20 mars kl. 14.00 på Tylebäck Hotell och
Konferens, Kungsvägen 1, Frösakull. Efter årsstämman bjuder föreningen på kaffe
med dopp. Styrelsen hoppas på ett stort deltagarantal.ÅRSSTÄMMA

Ekonomiska Posted on 2014-03-11 20:09

ÅRSSTÄMMA – Söndagen den 30 mars
Medlemmarna i Frösakulls by ek. förening
håller årsstämma söndagen den 30 mars kl. 14.00 på Tylebäck Hotell och
Konferens, Kungsvägen 1, Frösakull. Efter årsstämman bjuder föreningen på kaffe
med dopp. Styrelsen hoppas på ett stort deltagarantal.Medlemsinfo

Ekonomiska Posted on 2013-04-07 09:59

Nu finns protokollet från årsstämman samt information till medlemmarna efter styrelsemöte 2013-03-24 att läsa under ”EKONOMISKA”.Medlemsinfo

Ekonomiska Posted on 2013-02-23 07:23

Information till medlemmarna efter styrelsemöte 2013-02-06

Årsstämman 2013
Beslutades att årsstämman 2013 hålles söndagen den 24 mars kl 1400 på Tylebäcks kursgård.

Läs mer här på hemsidan ….Medlemsinfo

Ekonomiska Posted on 2013-01-15 18:40

Information till medlemmarna efter årets sista styrelsemöte 2012-12-06

Mobilmast på vårt område.
Förfrågan har inkommit från Telia Sonera om att få uppföra en mobilmast på vårt område.

Läs mer här på hemsidan ….Nästa »