Blog Image

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULLS BY

-

Markägare till detta område är Frösakulls By Ekonomisk Förening. Inom området finns föreningen Eriks Staels stugby med sina villor och Frösakulls Fritidsförening (FFF) med sina stugor.

AKTUELLT

Laddstation för elbilar

Fritidsbyn, Uncategorised Posted on 2020-06-30 17:06

Frösakulls Fritidsförening har nu en laddstation med två eluttag för elbilar, som är i funktion sedan idag.

För er som har intresse att få tillgång till laddstation bifogas en information kring anmälan, avgift och ordningsregler.

Information ….

Föreningen har fått beslut om bidrag från Naturvårdsverket för investeringen, mellan 40-45% av kostnaden.

Det är styrelsen förhoppning att investeringen blir en tillgång för våra medlemmar och ett bidrag till att förbättra miljön.

Styrelsen FFF

Genom

Håkan Svenson, kassörÅrsmöte 2020, Frösakulls By, Ekonomiska förening

Ekonomiska, Uncategorised Posted on 2020-06-14 08:52

Ny Kallelse till Frösakulls By, ekonomisk förenings årsstämma för verksamhetsåret 2019, måndagen den 29 juni kl 18.30 vid dansbanan i Frösakulls Fritidsförening.

Med anledning av Corona pandemin och de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten kommer vår årsstämma 2020 att genomföras i en förenklad form för att uppfylla lagens krav om att årsstämman måste hållas senast 6 månader året efter verksamhetsårets slut, dvs före den 30 juni 2020 för vår del.

Dagordningen jämte verksamhetsberättelse samt årsredovisnings-handlingar bifogades i vår tidigare utsända kallelse den 5 mars 2020. (Medtag handlingarna). Endast de i dagordningen upptagna punkterna kommer att behandlas. Den sedvanliga presentationen och informationen kring verksamheten kommer i allt väsentligt att begränsas till det som
framgår av den tidigare utsända kallelsen. Stadgeenliga beslut och val kommer att äga rum.

Årsredovisningshandlingarna jämte valberedningens förslag kommer att finnas på vår hemsida frosakullsby.se i god tid före stämman.
Några motioner har inte inkommit till årets stämma.

För att minska risken för smittspridning ber vi våra medlemmar att överväga att delta på stämman genom ombud. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och förenings-stämmor medger att ett ombud får företräda fler än en medlem och att ombud kan vara annan än medlem. (fullmaktsformulär bifogas denna kallelse).

Vi uppmanar alla att anmäla huruvida Ni avser att närvara fysiskt eller genom ombud. Anmälan kan göras via vår hemsida eller med med brev till vår ordförande Anders Lillieberg, Unnaryds Hälghult 102, 314 52 Unnaryd.
Förtäring kommer ej att serveras vid årets förenklade stämma.
På grund av den rådande situationen kan endast 1 representant/stuga närvara vid mötet.

Anmälan till årsmötet den 29-Juni

Kallelse måndagen den 29 juni kl. 18.30

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Valberedninig 2020

Om läget så medger, kommer styrelsen att kalla till en extra stämma senare under året.

Frösakull den 10 juni 2020
Frösakulls By, ekonomisk förening
Styrelsen

Anita Petersson, sekreterare
Enligt uppdragVattnet sätts på

Uncategorised Posted on 2020-04-03 08:59

Dags att sätta på vattnet igen, så för de stugor som berörs, informerar vi om att påsättning av vattnet kommer att ske onsdagen den 8 april.

OBS! Tänk på att stugans huvudkran ska vara stängd
före öppningen
.Till Medlemmarna i Frösakulls By, ekonomisk förening

Uncategorised Posted on 2020-03-19 16:08

Årsstämman söndagen den 29 mars 2020 kl 14:00 är inställd.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp Årsstämman på grund av Coronaviruset och dess spridningsrisker.

Till den planerade årsstämman redan utsända handlingar kommer att behandlas senare. Var snäll spara dessa handlingar.

Ny kallelse kommer att sändas ut då årsstämman kan ske.

Den planerade vårstädningen den 18 april 2020 är också inställd.

Styrelsen för Frösakulls By, ekonomisk föreningÅrsmöte

Uncategorised Posted on 2020-02-26 17:39

ÅRSSTÄMMA – Söndagen den 29 mars
Medlemmarna i Frösakulls by ek. förening håller årsstämma söndagen den 29 mars kl. 14.00 på Tylebäck Hotell och Konferens, Kungsvägen 1, Frösakull.

Efter årsstämman bjuder föreningen på kaffe med dopp. Styrelsen hoppas på ett stort deltagarantal.

Hjärtligt välkomnaUncategorised Posted on 2019-12-18 17:57


Avstängning av vatten

Fritidsbyn Posted on 2019-10-08 18:50

Nu är det dags att stänga av vattnet i Fritidsbyn för denna säsongen. För de stugor det berör, informerar vi om att avstängning kommer att ske onsdagen den 16 oktober.Personuppgifter GDPR

Gemensam Posted on 2019-07-20 09:30

Information om hur vi behandlar de personuppgifter som samlas in, finns nu att läsa på respektive föreningssida under länken ”Personuppgifter GDPR”.Nästa »