Vi vill informera stugägare i Fritidsbyn, om att påsättning av vatten kommer att ske, onsdagen den 19 april. (Rättelse nytt datum)

OBS! Tänk på att stugans huvudkran ska vara stängd före öppningen.