Anders Lillieberg och Anita Bondesson avtackades på årets styrelsemöte efter många år i styrelsen. Anders kom med i styrelsen 1999 och Anita 2014.