Vi söker just nu en kassör/ekonom till vår styrelse för att kunna ta över de uppgifter som vår kassör Håkan Svensson just nu gör fram till årsmötet, sommaren 2022.

Vi ser att du har en ekonomisk utbildning och/eller vana av bokföring och hantering av löpande ekonomiärenden. Du är medlem i Frösakulls fritidsby och har en vilja att bevara och förädla vårt fina område tillsammans med övriga styrelsemedlemmar.

Vi försöker aktivt arbeta för en balans i styrelsen gällande geografisk utbredning på området samt en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Arvode utgår för såväl ämbetet som för deltagande på styrelsemöten.

Om du känner dig träffad av beskrivningen och känner att du vill göra en insats eller om du känner till någon annan lämplig person på området, vänligen kontakta vår valberedning, Jenny Andersson via sms 0733498909 eller mejl till: info@frosakullsby.se  

//Styrelsen för FFF