Årsstämman söndagen den 29 mars 2020 kl 14:00 är inställd.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp Årsstämman på grund av Coronaviruset och dess spridningsrisker.

Till den planerade årsstämman redan utsända handlingar kommer att behandlas senare. Var snäll spara dessa handlingar.

Ny kallelse kommer att sändas ut då årsstämman kan ske.

Den planerade vårstädningen den 18 april 2020 är också inställd.

Styrelsen för Frösakulls By, ekonomisk förening