Datum för utbildning i hantering av hjärtstartare. Information vid årsmötet samt info vid anslagstavlor o
hjärtstartaren .