Fiber i Frösakull

En fibergrupp har utsetts för att jobba med frågan och den består av Bengt Petersson, Mikael Wikman och Rainer Jauernig. Vi förstår att många undrar hur det går så därför kommer här lite kortfattad information om hur våra fiberplaner fortskrider. I november skickades en enkät ut i syfte att känna av medlemmarnas intresse för fiber i området. Det var väldigt många som tog sig tid att besvara denna förfrågan och av de 85% som svarade, var ca. 75% positivt inställda till att få fiber till sin stuga. Vi har därefter tagit in offerter från bl. a. Halmstad stadsnät och Telia, som ju båda har ett stort utbud av tjänster. Vi hoppas kunna lämna mer information på vår föreningsstämma i slutet av mars.

Fibergruppen