Information till medlemmarna efter årets sista styrelsemöte 2012-12-06

Mobilmast på vårt område.
Förfrågan har inkommit från Telia Sonera om att få uppföra en mobilmast på vårt område.

Läs mer här på hemsidan ….